Algemeen Bestuur

Het bestuur van VRBZO kent 3 onderdelen: het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 21 burgemeesters van de regio Zuidoost-Brabant. Volgens de gemeenschappelijke regeling heeft ieder bestuurslid een gelijke stem. Naast deze officiële onderdelen zijn er nog 3 bestuurlijke vooroverleggen. Deze gaan over risicobeheersing, crisisbeheersing en incidentbestrijding. Om afgewogen besluiten te kunnen nemen laat het Algemeen Bestuur zich adviseren door experts uit verschillende disciplines:

  • directeur VRBZO
  • directeur Publieke Gezondheid (tevens directeur Regionale Ambulance Voorziening)
  • eenheidsleiding politie
  • coördinerend gemeentesecretaris
  • vertegenwoordiger defensie
  • coördinerend watergraaf

Het Algemeen Bestuur vergadert 3 tot 4 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn (in principe) openbaar.

Op deze pagina zie je wanneer het Algemeen Bestuur vergadert en wat er besproken wordt.

Het AB vergaderde op 6 april 2018. Hieronder vind je de vergaderstukken:

Vergaderstukken AB 6 april 2018 (zip-bestand)

Download het document

Het AB vergaderde op 12 januari 2018. Hieronder vind je de vergaderstukken:

Vergaderstukken AB 12 januari 2018 (zip-bestand)

Download het document

Verslag AB 12 januari 2018

Download het document