Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Omgevingsvergunning – Externe veiligheid

10-3-2021

Voor omgevingsvergunningen met een groepsrisico verantwoording zijn wij wettelijk adviseur (art 13 Bevi). Het inventariseren, voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crisis (Regionaal risicoprofiel) en het adviseren hierover is onze taak (art 10 en art 25 Wvr). Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning dient u rekening te houden met de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen. Wij geven u hierover advies.

Adviesaanvraag

Alvorens de formele adviesaanvraag te ontvangen, gaan wij graag eerst met u in vooroverleg. Uw formele aanvraag kunt u mailen naar omgevingsadvisering@vrbzo.nl. U krijgt binnen 6 weken een formeel advies.