Zoeken:
Begin hoofdinhoud
Omgevingsvergunning externe veiligheid

Groepsrisico

Voor omgevingsvergunningen met een groepsrisico verantwoording zijn wij wettelijk adviseur (art 13 Bevi). Het inventariseren, voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crisis (Regionaal risicoprofiel) en het adviseren hierover is onze taak (art 10 en art 25 Wvr). Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning dien je rekening te houden met de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen. Wij geven hierover advies.

Alvorens de formele adviesaanvraag te ontvangen gaan wij graag eerst  in vooroverleg. De formele aanvraag kan per e-mail gestuurd worden naar onze afdeling Omgevingsadvisering. Binnen 6 weken volgt een formeel advies.