Calamiteitencoördinator worden bij de meldkamer Oost-Brabant?

Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost beslaan alle gemeenten in Oost-Brabant. Binnen de veiligheidsregio’s bundelen de gemeenten hun krachten om de veiligheid te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises. De betrokken diensten en besturen werken intensief samen op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulp in de regio en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Meldkamer Oost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen beide veiligheidsregio’s. De medewerkers in de meldkamer vormen een belangrijke schakel in het proces voor een veilige samenleving.

Wat doet de Meldkamer Oost-Brabant?
Bij de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) komen alle 112-meldingen uit Oost-Brabant binnen en wordt de hulpverlening op straat aangestuurd. In de meldkamer werken medewerkers van politie, brandweer en ambulancedienst samen. Zij begeleiden en coördineren (spoed)eisende hulpverlening. Momenteel wordt vorm en inhoud gegeven aan de doorontwikkeling van de MKOB.

Om de coördinatie bij multidisciplinaire incidenten te verbeteren, wordt er een nieuw team van calamiteitencoördinatoren (CaCo’s) gevormd. De CaCo is de eerste schakel van de regionale crisisorganisatie bij grotere en/of complexere incidenten of crises. Wil jij deze belangrijke schakel zijn? Voor dit team zoeken we vijf CaCo’s. Heb je interesse en wil je solliciteren? Dat kan via werkeninnoordoostbrabant.nl

Interessant nieuws? Deel het: