Update over Van Rooi Meat

Het RBT (Regionaal BeleidsTeam) van  Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft in de vergadering van maandag 3 augustus de berichtgeving over Van Rooi Meat In Helmond door de NOS besproken. Daarin werd gesteld dat medewerkers van Van Rooi Meat onder druk zijn gezet om de gezondheidsverklaringen niet naar waarheid in te vullen.

Het RBT maakt zich hier zorgen over, het leiderschap op de werkvloer lijkt niet geheel onder controle. Van Rooi Meat heeft inmiddels een toelichting over deze kwestie gestuurd naar voorzitter John Jorritsma van de veiligheidsregio. “Ik zie het genuanceerd. Ik heb zowel de berichtgeving van de NOS gezien en ook de verklaring gelezen die Van Rooi mij dit weekend daarover heeft gegeven. Daarnaast heeft de DPG (Directeur Publieke Gezondheid) mij bevestigd dat er tweewekelijks contact is met de arbo-arts van het bedrijf en de arts infectieziektenbestrijding (IZB), waaruit blijkt dat er daadwerkelijk wekelijks mensen aan de poort naar huis worden gestuurd. Ook zijn er sinds 15 juni geen positieve COVID-19 gevallen meer bekend bij de GGD.”

Het RBT vat de geluiden van de klokkenluiders bij de NOS op als signaal dat er bij Van Rooi Meat onvoldoende overzicht is van de naleving van de coronamaatregelen. Daarom worden onder regie van VRBZO onaangekondigde controles uitgevoerd op de health checks aan de poorten. Dat gebeurt door de GGD. VRBZO blijft in overleg met de NVWA en de arbeidsinspectie. Daarnaast gaan de tweewekelijkse contacten tussen de arbo-arts van Van Rooi en de arts IZB van de GGD nog ten minste twee maanden door, dus op zijn minst tot 1 oktober.

 

Interessant nieuws? Deel het: