Systeemtest in Zuidoost-Brabant

Is de crisisorganisatie in de regio Zuidoost-Brabant in staat om adequaat op een crisis of ramp te reageren? Dat is dé centrale vraag die binnenkort tijdens een zogenaamde systeemtest beantwoord moet worden.

Zo’n test is een onverwachte oefening die alle veiligheidsregio’s – verplicht – een keer per jaar houden om inzicht te krijgen in het functioneren van de crisisorganisatie.

De test begint met een melding in de meldkamer. De testcyclus wordt uiteindelijk afgesloten met het volledig doorlopen van een oefenscenario. Hierbij worden verschillende crisisteams ingezet. In dergelijke  team zitten vertegenwoordigers van hulpdiensten en gemeenten. Zij proberen onder voorzitterschap van een burgemeester of voorzitter van de veiligheidsregio, met elkaar grip op het (fictieve) incident te krijgen.

 

Wat merkt u van deze oefening?

In principe zult u niets van deze test merken. De daadwerkelijke inzet van de operationele diensten (de brandweerwagens, ambulances en politiewagens etc.) wordt tijdens de test namelijk niet beoefend. Dit gebeurt op andere momenten. Er zal dus ook op straat niets te zien zijn. Wel wordt er vanuit de meldkamer realistisch gealarmeerd, dus de oefenalarmeringen zullen zichtbaar zijn op diverse sites die meldingen van de hulpdiensten weergeven.

 

Waarom zo’n test?

Zeer grote incidenten komen gelukkig zelden voor. Er zijn dan ook weinig mogelijkheden om de kwaliteit van de crisisbeheersing te testen. We beschikken over plannen, procedures en afspraken. Maar zijn we in Zuidoost-Brabant daadwerkelijk goed voorbereid op een groot incident? Een van de belangrijke elementen in deze test is het aantonen van de opkomsttijden van de diverse teams, de juiste bemensing en de onderlinge samenwerking.

Interessant nieuws? Deel het: