Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Organisatie

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroepen om inwoners van Nederland beter te beschermen tegen rampen en crises. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is de veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant. In onze organisatie werken brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dit doen we voor en samen met de 21 gemeenten in ons werkgebied en de mensen die hier wonen of verblijven. We zijn behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en gericht op samenwerken.

Conform de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) heeft VRBZO taken en bevoegdheden. Daarnaast heeft VRBZO taken die de 21 gemeenten gezamenlijk hebben vastgesteld. De bovenstaande afbeelding verbeeldt een greep uit onze taken. Meer weten over onze taken? Bekijk de pagina Wat doen wij?

Onze regio

Onze organisatie is verspreid over verschillende locatie in de regio Zuidoost-Brabant. Naast kantoren en brandweerposten hebben we een meldkamer en regionaal opleidingscentrum (ROC) in Eindhoven. Ook is Brandweer Brabant-Zuidoost sinds kort 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel op en vanaf de campus van de TU/e.


Oiraschot Reusel Bladel Eersel Bergeijk Veldhoven Best Son en Breugel Eindhoven Waalre Valkenswaard Nuenen Laarbeek Gemert-Bakel Helmond Geldrop-Mierlo Heeze-Leende Cranendonck Someren Asten Deurne

Klik op de kaart om naar gemeentelijke websites te gaan.

Algemeen Bestuur

VRBZO werkt in opdracht van de 21 gemeenten. De burgemeesters van deze gemeenten vormen het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar en neemt besluiten over onder meer het beleidsplan, het risicoprofiel, de koers van de organisatie en financiële zaken. Naast het Algemeen Bestuur hebben we een Dagelijks Bestuur, met daarin afgevaardigden uit het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur stuurt de directie van VRBZO aan en bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor.

Meer weten over het bestuur of de openbare stukken? Bekijk de pagina Algemeen bestuur.

Organogram

VRBZO kent 3 sectoren: incidentbestrijding, risico- en crisisbeheersing en bedrijfsvoering.

  • Incidentbestrijding gaat over alle activiteiten die gericht zijn op verlenen van hulp en acute zorg.
  • Risico- en crisisbeheersing richt zich op risico’s beperken, incidenten voorkomen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing organiseren en een GHOR-organisatie in stand houden.
  • Onder bedrijfsvoering vallen alle ondersteunende diensten van VRBZO; denk aan HRM, directieondersteuning, communicatie, financiën en control, informatiemanagement & automatisering.

Brandweer

Brandweer Brabant-Zuidoost is onderdeel van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De brandweer heeft verschillende taken. Branden blussen inderdaad, maar we doen veel meer. Zo redden we mens en dier uit onveilige situaties. Daarnaast zetten we stevig in op brandpreventie, onder meer door voorlichting te geven en te controleren of gebouwen aan de brandveiligheidseisen voldoen.

 

Lees meer

GHOR

De GHOR (= de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) coördineert tijdens een ramp de hulpverlening van de verschillende medische instanties: de GGD, de meldkamer ambulancezorg, de ambulancedienst, de ziekenhuizen, de huisartsen en het Rode Kruis. Daarnaast adviseert de GHOR over maatregelen die de volksgezondheid beschermen bij ongevallen of rampen met (dreigend) gevaar voor mens en milieu. Bijvoorbeeld wanneer er gevaarlijke stoffen vrijkomen of een grootschalige uitbraak van een infectieziekte dreigt.

 

Lees meer

Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

VRBZO is vergunninghouder van de ambulancezorg in de regio. VRBZO heeft de uitvoering van de ambulancezorg ondergebracht bij GGD Brabant-Zuidoost. De GGD staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om met spoed de juiste patiëntenzorg te bieden.

 

Lees meer

Meldkamer Oost-Brabant

De meldkamer is verantwoordelijk voor de intake en uitvraag van meldingen, de inzet en alarmering van hulpdiensten, de coördinatie en (indien nodig) de opschaling binnen de regio. Centralisten van de brandweer, de ambulancedienst en de politie werken hier samen. Met de komst van de landelijke meldkamerorganisatie zijn de meldkamers van Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord in 2018 samengevoegd tot één meldkamer. De meldkamer Oost-Brabant is gehuisvest in ’s-Hertogenbosch.

 

Bevolkingszorg

Gemeenten vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing, bijvoorbeeld als het gaat om te communiceren over het incident of de crisis en om betrokkenen op te vangen. Als de hulpverleningsdiensten klaar zijn met hun inzet, liggen er voor de gemeenten vaak nog taken. Bijvoorbeeld interne en/of externe onderzoeken begeleiden of inventariseren wat de schade was.

 

Lees meer