Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nieuwe maatregelen voor het hele land

Vanaf woensdag 14 oktober, 22.00 uur gelden er nieuwe maatregelen in het hele land om het coronavirus terug te dringen. De nieuwe noodverordening van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt zo snel mogelijk geplaatst op www.vrbzo.nl/noodverordening.

In de infographic zijn alle maatregelen samengevat.

Deze maatregelen zijn voor het hele land hetzelfde. Wil je meer weten over de maatregelen? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid of bel met het landelijke informatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Heb je vragen over de lokale invulling van de maatregelen? Neem dan contact op met je gemeente.

Geen ontheffing meer voor gebouwen van groot belang voor de regio
De ontheffing over de bepaling dat er, bij samenkomsten in gebouwen, per zelfstandige ruimte maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn vervallen. De ontheffing gold voor gebouwen met een groot belang voor de regio. Eerder verleende ontheffingen zijn daarmee niet meer geldig (of worden ingetrokken). Er kunnen geen nieuwe ontheffingen aangevraagd worden.

Aantal bezoekers per doorstroomlocatie
Het is nog steeds de bedoeling dat veiligheidsregio’s voor zogenaamde ‘doorstroomlocaties’, het maximaal aantal bezoekers dat tegelijk wordt toegelaten vaststelt. Met een doorstroomlocatie wordt een locatie bedoeld waarbij een doorstroom is van bezoekers, zoals in dierentuinen, bibliotheken en musea. Detailhandel zijn hiervan uitgezonderd, mits zij deurbeleid hanteren zodat de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Beheer je zo’n doorstroomlocatie in de regio Zuidoost-Brabant? Meld je dan bij de betreffende gemeente met een voorstel voor het maximaal aantal bezoekers. Houd hierbij rekening met de maatregelen die zijn vastgesteld in de noodverordening.

De gemeente toetst het voorstel en hanteert daarbij de rekennormen van het Event Safety Institute. De gemeente adviseert de voorzitter van de veiligheidsregio over het te nemen besluit.
Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de betreffende gemeente.

Interessant nieuws? Deel het: