Nieuwe directeur voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Mevrouw Petra de Kam is door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) benoemd tot directeur VRBZO. Per 1 juni aanstaande zal zij deze functie gaan vervullen.
Petra de Kam heeft ruime ervaring bij overheidsorganisaties. Sinds 2012 is zij concerndirecteur en loco-gemeentesecretaris bij de gemeente Breda. Daarnaast vervult Petra sinds juli vorig jaar de functie van algemeen directeur a.i. bij de ATEA groep, een sociale werkvoorziening. In de jaren daarvoor was zij o.a. plaatsvervangend korpschef bij Politie Utrecht en directeur Bedrijfsvoering Brandweer/Veiligheidsregio in de regio Midden- en West Brabant. Petra begon haar carrière in 1993 bij Esso Benelux.

Unaniem besluit

Petra’s ervaring in verschillende managementfuncties en haar kennis van veranderings- en bestuurlijke processen, waren voor het bestuur van VRBZO doorslaggevend om haar te benoemen tot directeur. “Een unaniem besluit van bestuur, management en Ondernemingsraad van VRBZO”, licht mevrouw Blanksma, bestuurlijk portefeuillehouder P&O toe. “VRBZO is een organisatie die continu in ontwikkeling is. De complexiteit aan thema’s waar de organisatie zich op richt en de keuzes die moeten worden gemaakt als het gaat om de visievorming van VRBZO, vragen om een ervaren directeur. Petra de Kam heeft deze benodigde ervaring en visie op organisatieontwikkeling. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie en verheugen ons op een constructieve samenwerking.”

Ervaring

Ook de ambtelijke organisatie van VRBZO is blij met haar aanstelling. Waarnemend directeur Frank Nat: “De ervaring die Petra meebrengt sluit naadloos aan bij onze organisatie. Ze heeft ervaring met bestuur en bestuurlijke processen, in combinatie met het aansturen van grote organisaties in de non-profitsector. Petra heeft daarnaast gevoel voor zowel sociale als fysieke veiligheid. Boven alles kent zij een enorme betrokkenheid bij de samenleving. We zijn blij dat we iemand aan het roer krijgen die zich, in constructief overleg met bestuur en medewerkers, gaat inzetten voor een toekomstbestendige organisatie. Dat Petra in 2018 de Aithra Award ‘voor ondernemende vrouwen’ in ontvangst mocht nemen is veelzeggend voor haar lef en ambitie. We kijken uit naar haar komst!”

Interessant nieuws? Deel het: