Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Met ons samenwerken

Een belangrijke taak van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is allerlei partijen samenbrengen en verbinden. Vanuit het netwerk van al die partijen zorgen we er samen voor dat onze

samenleving steeds (brand)veiliger wordt en beter voorbereid is op rampen en crises. Hieronder een greep uit onze partners in veiligheid:

Politie

We werken samen met de politie bij incidenten zoals ongevallen of branden. Maar ook in de rampenbestrijding en crisisbeheersing is de politie een belangrijke partner.

 

 

 

 

 

 

Bekijk de website van de politie

Defensie

Bij VRBZO is een Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA) werkzaam. De RMOA vertegenwoordigt Defensie op operationeel niveau. Hij is onderdeel van onze (crisis)organisatie, zowel in de voorbereidende fase als tijdens een opgeschaalde inzet. Dan kan de RMOA personeel of materieel uit de Krijgsmacht inzetten in onze regio.

Bekijk de website van Defensie

TU/e

TU/e en VRBZO delen kennis en werken samen aan innovaties op het gebied van (brand)veiligheid. Denk aan drones die zelfstandig in een brandend huis kunnen vliegen, of het blussen van batterijen in elektrische auto’s of fietsen. Ook studenten van de TU/e werken hieraan mee. Daarnaast is de brandweer 24/7 operationeel vanaf de TU/e campus.

 

 

 

 

Bekijk de website van de TU/e

Omgevingsdienst

Samen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) werken we aan een veilige leefomgeving. Zowel VRBZO als ODZOB ondersteunen gemeenten bij vergunningverlening en toezicht, ieder vanuit zijn eigen expertise.

 

 

 

 

 

Bekijk de website van ODZOB

GGD Brabant-Zuidoost

Tijdens een crisis of incident schakelt de GHOR de deskundigheid van de GGD in op het gebied van infectieziektebestrijding, medische milieukunde en psychosociale hulp aan slachtoffers. Daarnaast hebben we de uitvoering van de ambulancezorg ondergebracht bij GGD Brabant-Zuidoost.

 

 

 

 

Bekijk de website van de GGD

Rode kruis

Indien noodzakelijk kunnen we tijdens een crisis of ramp o.a. het noodhulpteam van het Rode Kruis inzetten. Dit team kan op allerlei manieren ondersteunen bij de hulpverlening, zoals lichtgewonde slachtoffers behandelen en slachtoffers registreren.

 

 

 

 

 

 

Bekijk de website van het Rode Kruis

Ziekenhuizen

Bij een crisis of een ramp wordt medische hulp geleverd door reguliere medische diensten, zoals ziekenhuizen. In de voorbereiding op crises en rampen en tijdens de inzet werken we samen met ziekenhuizen om te zorgen dat de hulpverlening soepel verloopt.

Vitale infrastructuur

Sectoren zoals drinkwater, energie, telecom en spoor zijn van belang voor een goed functionerende maatschappij. Dit noemen we de vitale infrastructuur. Een grootschalige of langdurige uitval in deze sectoren kan leiden tot verstoring van de maatschappij. VRBZO heeft afspraken gemaakt met deze sectoren en (deels) uitgewerkt in coördinatieplannen.

 

 

 

Evenement- organisatoren

Bij grote evenementen is het belangrijk dat er vooraf wordt nagedacht over aspecten van veiligheid. VRBZO ondersteunt gemeenten en organisatoren van evenementen wanneer zij maatregelen moeten nemen om de veiligheid te waarborgen. Organisatoren krijgen een integrale casemanager die namens de brandweer en de GHOR meedenkt.