Handreiking ‘Veilige leefomgeving’ gepresenteerd

Op 20 november hebben we de handreiking  ‘Veilige  leefomgeving’ gepresenteerd aan gemeenten en veiligheidsregio’s op het Relevant jaarcongres. De handreiking is op initiatief van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) samen met de andere Brabantse veiligheidsregio’s opgesteld.

Dit  document  dient  als handreiking voor en als uitnodiging aan gemeenten om samen met de veiligheidsregio te komen tot een  goede  borging  van  het  aspect  veiligheid.  In 2017 hebben we een aantal kernwaarden geformuleerd. Deze kernwaarden vormen input voor de omgevingskwaliteit ‘veilige fysieke leefomgeving’.

Het zijn (ontwerp)principes of de kaders waarmee de fysieke leefomgeving zo veilig mogelijk kan worden ingericht. Op deze manier wordt veiligheid een thema waarover aan de voorkant wordt nagedacht.

Van de 6 kernwaarden is er nu één uitgewerkt: ‘De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk’. Bij deze uitwerking is integraal samengewerkt tussen de vakgebieden omgevingsadvisering, objectadvisering, naleving en planvorming. In 2019 gaan we de andere kernwaarden uitwerken.

De handreiking is gepubliceerd op de pagina Beleid en publicaties.

Interessant nieuws? Deel het: