Grootschalige stroomuitval in de regio Zuidoost-Brabant

Is de crisisorganisatie in de regio Zuidoost-Brabant in staat om adequaat en volgens de wettelijke eisen te reageren op een crisis?

En als die crisis een grootschalige stroomuitval is die meerdere dagen duurt, is de organisatie daar dan goed op voorbereid?

Beide vragen stonden centraal tijdens een zogenaamde systeemtest. De test vond eind 2017 plaats, op een voor de deelnemers onverwacht moment. Inmiddels is de evaluatie van de systeemtest afgerond.

Ieder jaar organiseert VRBZO een systeemtest: onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing worden getest door een fictieve ramp of crisis. Doel hiervan is te kunnen beoordelen of onze crisisorganisatie functioneert volgens wettelijk kader én of we voldoen aan normen die de Inspectie Justitie en Veiligheid vaststelt. Omdat er weinig echte crises zijn,is het nodig dat de crisisorganisatie regelmatig oefent. We kijken tijdens zo’n oefening kritisch naar ons functioneren, om daarvan te leren en om te kunnen verbeteren.

Resultaten systeemtest

Op 6 april heeft het Algemeen Bestuur het rapport met de resultaten uit de evaluatie vastgesteld. De rapportage bestaat uit 2 delen:

  • Deel I, de algemene bevindingen;
  • Deel II, waarin de bevindingen worden vergeleken met het toetsingskader van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Deel I, de algemene bevindingen

Download het document

Deel II, vergelijking met het toetsingskader van IJ&V. 

Download het document

Scenario

Op zaterdag 4 november 2017 vond deze systeemtest plaats. Omstreeks 13.30 uur kwam een fictieve brandmelding binnen op de meldkamer. Passanten gaven aan dat zij een  flinke rookontwikkeling zagen, komend uit een gebouw op het terrein van ENEXIS op het hoofdstation Eindhoven Zuid. De brand had tot gevolg dat de stroomvoorziening in de gemeenten Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel, Bergeijk en delen van Veldhoven en Oirschot uitviel. Het gebied dat langdurig door de uitval getroffen werd, telde zo’n 30.000 huishoudens en 300 zakelijke klanten. Functionarissen op de meldkamer, in het COPI, het Regionaal Operationeel Team en het Regionaal Beleidsteam werkten tussen 13.30 uur en 20.00 uur hard om deze crisis in goede banen te leiden. Achter de schermen leverden oefenleiders, tegenspelers en waarnemers een belangrijke bijdrage.

Interessant nieuws? Deel het: