Bijeenkomst voor onze mediarelaties op 16 januari

We starten om 15.00 uur (vanaf 14.45 uur zijn de deuren open) en sluiten rond 17.00 uur af met een borrel. Locatie is ons opleidingscentrum, Engelse Tuin 2 in Waalre. Wil je erbij zijn? Laat ons dat weten via communicatie@vrbzo.nl.

Wat kun je verwachten?
Je kunt informatie krijgen over allerlei onderwerpen, waarbij je de middag zelf kunt indelen. Zo kun je een masterclass volgen over crisisbeheersing waarin we toelichten hoe de crisisstructuur bij grote incidenten, rampen en crises eruit ziet en hoe we samenwerken met partners. Een adviseur gevaarlijke stoffen laat je zien hoe wij – bijvoorbeeld tijdens een brand – gevaarlijke stoffen meten en wat we vervolgens met die meetresultaten doen.

Ook kun je in gesprek met onze operationele woordvoerders brandweer over hoe jij de samenwerking ervaart. Verder kun je van alles te weten komen over bijvoorbeeld onze begroting, over brandonderzoek en hoe wij ons voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet.

In gesprek met de directeur VRBZO
Op onze mediadag kun je ook kennismaken met onze directeur Petra de Kam. Natuurlijk is ze de hele middag aanwezig zodat er voldoende tijd is om elkaar even te spreken.

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Bel gerust met nummer 040 – 2203123. Mailen mag ook: communicatie@vrbzo.nl.

Interessant nieuws? Deel het: