Beter geneeskundig situatiebeeld tijdens rampen en crises

Project Informatiemanagement succesvol afgerond.

De afgelopen maanden is er door velen in heel Brabant hard gewerkt aan het project Informatiemanagement in de acute zorgketen. Een project met als belangrijkste doel het versnellen van de juiste besluitvorming in de acute zorgketen ten tijde van crisis. Op 6 juni gingen we live. Vanaf die dag is het mogelijk om in de hele provincie 24/7 een actueel en volledig geneeskundig situatiebeeld te creëren in LCMS-GZ én te delen tijdens een ramp of crisis.

 

 

Initiatiefnemers en kartrekkers van dit project zijn de GHOR regio’s Brabant Midden-West-Noord en Brabant-Zuidoost samen met het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). Partners die meewerken en toegang hebben tot LCMS-GZ zijn daarnaast nog de ziekenhuizen in onze eigen regio, de RAV, GGD, huisartsenposten en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis dat fungeert als traumacentrum voor de hele provincie.

Interessant nieuws? Deel het: