Appèl aan bestuurders Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Beste leden van het Algemeen Bestuur,

 

Vermijd drukke plekken, werk zoveel mogelijk thuis en was uw handen. Hebt u klachten? Blijf thuis en laat u testen. En vooral: houd 1,5 meter afstand van anderen. Dit zijn de belangrijkste maatregelen van het kabinet in de bestrijding van het coronavirus.

In het Regionaal Beleidsteam (RBT) spraken we maandag 3 augustus over de maatregelen en het actuele beeld in onze regio. We zien de aandacht voor het virus wegebben, de maatregelen worden onvoldoende nageleefd. Niet alleen in de horeca. Ook in winkelstraten, supermarkten, recreatiegebieden en op andere plekken verslapt de aandacht voor de maatregelen. Tegelijkertijd constateren we dat het virus bezig is aan een opmars. Het aantal besmettingen stijgt in Nederland, ook in onze regio. Deze ontwikkelingen baren ons ernstige zorgen.

Nu de maatregelen wankelen, zullen wij als bestuurders onze schouders eronder moeten zetten. Midden in het zomerreces, tijdens een van de ernstigste naoorlogse crises, richt ik me tot u met een nadrukkelijk appèl. Dit doe ik mede namens uw collega’s in het RBT.

Anderhalve meter afstand is en blijft de norm. We blijven handelen vanuit het principe aanspreken, waarschuwen, aanpakken. Echter, het is gelet op de ontwikkelingen het moment om de gesprekken strakker in te gaan en daad bij woord te gaan voegen.

Indien u constateert dat de maatregelen in ernstige mate en/of bij herhaling met voeten worden getreden, dan vraag ik u om uw verantwoordelijkheid als bestuurder te nemen en hier tegen op te treden. Als voorzitter van de veiligheidsregio steun ik u hierin.

Het zijn moeilijke tijden voor onze inwoners, ondernemers en mensen in de zorg. Er is al veel van hen gevraagd, dat besef ik me terdege. Toch is juist nu niet het moment om de teugels te laten vieren. De herinnering aan de gebeurtenissen dit voorjaar zijn nog vers. Alleen in gezamenlijkheid én met inachtneming van de maatregelen kunnen we het virus terugdringen. We zijn het aan onze kwetsbare inwoners verplicht.

 

Ik wens u een gezonde en veilige zomer.

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens het RBT,

J.A. Jorritsma

Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Interessant nieuws? Deel het: